Tvrdé spájky sú spájky s teplotou tavenia nad 450°C.
Komponenty pre tvrdé spájky:

meď 99,95 % Cu, hliník 99,9 % Al, zinok 99,995 % Zn, striebro 99,99 % Ag

Rozmery:

Tyč20 x 15 x 320 mm
Tyč15 x 15 x 390 mm
Ingot90 x 270 x 55 mm
Ingot65 x 120 x 203 mm
 klampiarske spájkovacie tyčky
 tyčové anódy ploché
 anódy valcové
 anódy doskové