CuZn37
CuZn34Pb3
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2
CuZn38Sn1
CuZn36Al3Ni2
CuZn40Mn
CuZn40Mn3Al

Rozmery:

 ingoty malé a stredné
 ingoty veľké