STN 42 3562

ZnAlCu3

Zloženie v %: Al 4 - Cu 2,8 - Mg 0,04 - zvyšok Zn
Iné prvky: max. Fe 0,075, Pb+Cd 0,004
Iný názov zliatiny: Zamak 2, resp. Z 430
STN 42 3560

ZnAl4Cu1

Zloženie v %: Al 4 - Cu 1 - Mg 0,05 - zvyšok Zn
Iné prvky: max. Fe 0,05, Pb+Cd 0,09
Iný názov zliatiny: Zamak 5, resp. Z 410

Rozmery:

Doska10x200x300 mm
 ingoty malé a stredné
 ingoty veľké